دمپرها در صنایع مختلف کاربرد های فراوان دارند. تجهیزاتی هستند که در مسیر جریان هوا نصب می شوند و توسط آنها می توان مقدار جریان هوا را کم یا زیاد و یا قطع کند.
تیغه های آنها بصورت ثابت و متحرک می باشد که به تیغه های ثابت Louver هم اطلاق می شود. لبه های تیغه های دمپرها هنگام بسته شدن تا حدودی روی هم قرار می گیرند و عمل هوابندی را انجام می دهند.